Ha specifika mål

Tänk på vad dina mål är när du sänder live. Vill du inspirera din publik? Underhålla? Lära? Uppmuntra? Fängsla? Alla ovanstående?

2 thoughts on “Ha specifika mål

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *