Radio broadcasting – En stor pedagogiskt verktyg


Radio Broadcasting är sändning av ljud, vanligtvis med tillhörande metadata, av radiostrålar avsedda att nå en hel publik. Det markbundna radionätet där det förekommer, känt som en AM/FM-radiostation eller lokal station, sänder ljudet. I satellitradio sänds satellitradiosignalerna från en satellit som kretsar runt jorden, medan radiosändningar från radiovågorna i USA och Kanada vanligtvis sänds från de lokala radiokanalerna. Satellitkommunikationsleverantörer inkluderar Sirius (genom Sirius satellitradio), XM och X Network.

Broadcasting har många former och format, men det grundläggande målet med radiosändningar är att överföra musik, bilder eller annat multimedieinnehåll till en viss grupp människor i underhållningssyfte. Det är ett multi-media underhållning medium som kan ses av alla lyssnare, var som helst i världen. När radio först skapades, bestod den av överföring av röst över radiosignaler över ett relativt litet geografiskt område. Det tog lite tid innan sändningarna utvecklades till det medium vi känner till idag.

Europeisk språkportfolio Lärarhandledning

Broadcast-tekniken har utvecklats dramatiskt under åren, med olika former av sändningar äger rum. De inledande radiosändare som användes på 1920-talet använde AM-radiosignaler för sändning. AM sändningar kan nu höras på satelliter, som kretsar runt jorden. AM-sändningar kräver mindre effekt än de senare sändningarna eftersom de frekvenser som används är lägre.

Grundkonceptet bakom radiosändningar är sändning av en signal över ett stort geografiskt område, i form av en radiosignal. Ett medium är nödvändigt för överföring av en signal. Till exempel, när den amerikanska regeringen ville sända sitt civila försvar budskap över Atlanten, radio valdes eftersom den hade en låg kostnad och det kan sändas i flera riktningar. Många andra platser har sänt sina meddelanden över etern utan hjälp av ett sändningsmedium.

Radiosändningsstationer finns vanligtvis i områden där det finns en hög nivå av radioexponering. Till exempel är en stor nyhetsbyrå som Associated Press skyldig att ha en regelbunden, tjugofyra timmar om dagen radiosändning till USA. Denna nyhetsbyrå kan få en licens för att driva en radiostation, vilket inkluderar kapacitet att överföra både AM och FM-signaler. över ett visst område.

Det finns två former av radiosändningar:

analoga radiosändningar och digitala radiosändningar. Digital radiosändning sker genom användning av ett modem, som överför signalen till en radiomottagare och avkodar informationen så att informationen tas emot av en sändare, som spelar upp informationen tillbaka med hjälp av samma utrustning och sedan upprepar samma process igen.

En av de stora fördelarna med digitala radiosändningar är att den gör det möjligt för stationen att överföra information snabbare, även med färre frekvenser. Eftersom de sänder oftare och med mindre störningar, kan de nå fler lyssnare vid en viss tidpunkt än analoga stationer.

Broadcasting har kommit långt sedan dess ursprung, särskilt med användning av Internet. Med utvecklingen av webben, sändningar har expanderat till att omfatta online-radio, och har gjort sin väg till den globala marknaden. Online radio kan du lyssna på radiostationer från hela världen genom ditt hem eller laptop.

Satellitradio är ett annat populärt alternativ till radiosändningsstationer. Satellitradio använder radiosignaler från satelliter i omloppsbana över jorden, vilket gör det möjligt för radiostationer att nå lyssnarna i större skala. Den största fördelen med satellitradio är att det tillåter en lyssnare att lyssna på flera stationer på en gång, snarare än att begränsas till en station.

Radiosändningar erbjuder en möjlighet för alla med tillgång till Internet att lyssna på radiosändningsstationer var de än befinner sig. De kan lyssnas på personligen, online eller till och med laddas ner till din dator.

Radiosändningar kan vara ett värdefullt pedagogiskt verktyg för barn. Det ger dem en möjlighet att höra olika typer av musik och att förbättra sina lyssningsfärdigheter, utveckla språkkunskaper och utveckla sin kreativitet. Radiosändningar ger också föräldrar en chans att få kontakt med sina familjer och vänner på nya sätt.